HOMEOPATICKÁ PORADNA

Homeopatie se zabývá celým člověkem a nabízí jinou možnost přístupu k fyzickým, duševním i emocionálním potížím člověka. Nemoc není náhoda. Je to indikátor nerovnováhy v našem životě. Nemoc nebo problém lze chápat jako prostředek vývoje člověka. Klasická homeopatie umožňuje jedinci nemoc nebo problém prožít (což bývá nepříjemné) a ne opět před problémem utéci a zatlačit ho do pozadí. Uvědoměním si a prožitím si nemoci nebo problému odezní příčina. Jeden ze základních principů je „Podobné se léčí podobným.“ Nezáleží ani tolik na názvu choroby jako na fyzických a psychických symptomech člověka.

Klasickou homeopatii lze využít například u chronického onemocnění, při psychických potížích I při nepříjemných pocitech (jako strach, fóbie, nespokojenost se životem, při pocitu život mi protéká mezi prsty,…)

Pro léčbu klasickou homeopatií by jste se měli rozhodnout svobodně.

Reakce po léku je velmi různorodá. Záleží na tom, jaká emoční zranění jste zažili a jak jste je potlačili v době jejich vzniku. Můžete cítit smutek, vztek, lítost, sebelítost, pláč, prostě všechny vámi potlačené emoce z vaší minulosti. A to i ty emoce, na které jste již zapomněli, ale ony jsou neustále ve vás uloženy. Reakce na lék je individuální záležitost a je přímo úměrná situaci, emoci, zážitku, problému, který se snažíte vyřešit. Naděje je v tom, že tyto nepříjemné stavy odezní a vy najdete sami sebe, svoji cestu životem a budete mít větší porozumění ke svým potřebám a k potřebám ostatních lidí. Je nezbytné si uvědomit, že průběh léčby ovlivní I vaše okolí, neboť všechny potlačované emoce půjdou ven a okolí se bude divit, kde v tak mírném člověku se najednou bere tolik vzteku, zloby a agresivity. Musíme si uvědomit, že všichni máme v sobě negativní emoce, které potlačujeme. Tyto potlačené emoce se v průběhu léčby uvolní a potom jednotlivec může cítit, že žije více svůj život než život okolí, že je tvořivější, má pocit větší svobody, že se najednou těší na změny, atd.

Mezi samozřejmé podmínky konzultací patří naprostá diskrétnost.

Užití homeopatických léků

Homeopatické léky uchovejte mimo dosah mobilního telefonu, TV, videa, ledničky, elektrozáření, atd. dále v tmavé místnosti. Nedávejte je do blízkosti kafru, mentolu. Homeopatického léku se nedotýkejte rukou, ale nasypte kuličku přímo do úst pod jazyk nebo použijte lžičku (nekovovou), kde je necháte volně rozpustit. 30 minut před a 30 minut po podání homeopatického léku nejezte, nepijte, nečistěte si zuby, nežvýkejte a nekuřte.

 

 KONZULTACE

 

Cena za vstupní vyšetření cca v délce 1 hodiny je 1500 Kč a za kontrolní sezení v délce 1 hodiny je 1000 Kč. Cena obsahuje sezení a následnou práci s repertoriem, materií medicou a další literaturou k výběru vhodného homeopatického léku.

Konzultace probíhají na základě předchozí domluvy přibližně jednou za 3 až 4 měsíce. V ceně konzultací jsou započítané homeopatické léky.

V případě vašeho zájmu mě můžete kontaktovat:

emailem: stepanka@stepankazeithamlova.cz nebo telefonem 608 58 14 76.